Ważniejsze obiekty przyrodnicze i zabytkowe

   1. Rezerwat „Czaple Wyspy”- ścisły rezerwat przyrody na obszarze 2 wysp Jeziora Kłosowskiego w Puszczy Noteckiej. Na wyspach miejsca lęgowe ptaków, m.in. rybołowa i kani czarnej.

   2. Rezerwat „Cegliniec” wśród borów Puszczy Noteckiej przy wsch. brzegu Jeziora Mniszego.

   3. Rezerwat „Mszar” nad Jeziorem Mnich chroni stanowisko roślin bagiennych i torfowiskowych.

   4. Rezerwat „Buki nad Jeziorem Lutomskim”- obejmuje wąski pas lasu bukowego rosnący na stromych zboczach rynny jeziornej. Najstarsze buki mają ponad 300 lat.

   5. Ścieżka dydaktyczna „Jary koło Chalina” w głęboko wciętej rynnie polodowcowej .U wylotu rynny leży Jezioro Lawickie.

  6. Ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Małym.

  7. Ścieżka przyrodniczo-leśna „Marianówka” w Marianowie.

  8. Jezioro Śremskie –najgłębsze jezioro parku.

  9. Dąb „Józef” w Marianowie.

10. Góra Głazów w Grobi.

11. Park w Sierakowie.

12. Stado Ogierów w Sierakowie.

13. Zamek w Sierakowie.

14. Kościół pobernardyński w Sierakowie.

15. Kościół w Lutomiu.

16. Dwór w Chalinie.

17. Kościół w Kamionnie.

18. Laufpompa - źródło o dużej zawartości siarkowodoru.

19. Cmentarz Kalwiński w Orzeszkowie.

20. Zespoły Pałacowo-folwarczne w gminie Kwilcz.